Исковое заявление о взыскании неустойки

Jan 28, 2022
  • 2022

Образец искового заявления о взыскании неустойки, с учетом последних изменений законодательства. Неустойка является одним из способов обеспечения выполнения обязательств, определяется во многих законодательных актах и в основном служит денежной компенсацией за нарушение каких-то сроков.

Неустойка может быть предусмотрена соглашением сторон, такое соглашение необходимо оформлять в письменном виде. Если письменный договор о неустойке отсутствует, соглашение является недействительным, а по недействительному соглашению суд откажет в удовлетворении иска. Обычно требования о начислении неустойки оформляются совместно с исковыми требованиями истца по основному обязательству, однако исковое заявление о взыскании неустойки можно предъявить и самостоятельно.

Иск о взыскании неустойки подается в суд по месту жительства или нахождения ответчика, за исключением случаев, предусмотренных статьей 29 Гражданского процессуального кодекса РФ. Цена иска определяется взыскиваемой суммой. От цены иска будет зависеть подсудность дела, до 50000 рублей иск относится к подсудности мировых судей, а свыше - к подсудности районного (городского) суда. Госпошлина по таким искам уплачивается исходя из цены иска.

Качественно и грамотно оформить иск поможет ознакомление с основными правилами составления искового заявления.

В __________________________ (наименование суда) Истец: ______________________ (ФИО полностью, адрес) Ответчик: ____________________ (ФИО полностью, адрес) Цена иска: ___________________ (вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о взыскании неустойки

Между мной и ответчиком _________ (ФИО ответчика) ___ _________ ____ г. был заключен договор, по условиям которого _________ (указать основные условия заключенного соглашения).

Ответчик существенно нарушил условия заключенного договора _________ (указать допущенные ответчиком нарушения). В соответствии с условиями договора за допущенные нарушения предусмотрена неустойка _________ (привести пункт договора, предусматривающий неустойку, ее размер и основания начисления).

Согласно сделанному мной расчету размер неустойки за период с ___ _________ ____ г. (дата начала нарушения обязательств ответчиком) по ___ _________ ____ г. (дата исполнения обязательств ответчиком, если обязательства на момент обращения в суд не исполнены, то указать дату обращения в суд) составляет _______ руб., расчет прилагается.

Моя претензия об уплате неустойки в досудебном порядке, направленная ответчику и полученная им ___ _________ ____ г., оставлена без ответа (претензия направляется в случаях, предусматривающих обязательный досудебный порядок урегулирования спора).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 330 Гражданского кодекса РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

  1. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в мою пользу неустойку в размере _______ руб.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

  1. Копия искового заявления
  2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
  3. Копия договора (соглашения) сторон
  4. Расчет неустойки
  5. Почтовое уведомление о получении ответчиком претензии (с описью вложения, с текстом претензии)
  6. Другие доказательства, подтверждающие основания искового заявления о взыскании неустойки

Дата подачи заявления ___ _________ ____ г. Подпись истца _______


Datalife Engine Demo

автор: uaspravka.com | 13-10-2014, 01:39 | Просмотров: 233

До ______________ міськрайонного суду

_________________області

Позивач: Дроздова Олена Іванівна,

яка проживає за адресою: вул. Луначарського, буд. 4,

Відповідач: Дроздов Артем Петрович,

який проживає за адресою: вул. Маяковського, буд. 12,

кв. 25, м. ______________ ______________ обл.,

поштовий індекс _____

Ціна позову: 1350 гр.

Позовна заява

про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів

14 червня 1987 року я уклала шлюб з Дроздовим А.П. який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану _____________ міськвиконкому, і прожила з ним до 27 грудня 1995 року, після чого ми розлучилися.

Від шлюбу ми маємо сина - Дроздова Миколу Артемовича, 17 травня 1990 року народження, який після розірвання шлюбу залишився проживати разом зі мною.

На підставі постанови _____________ міського суду від 21 вересня 1997 року відповідач зобов’язаний виплачувати аліменти на мою користь на утримання нашого сина у розмірі частки з усіх видів свого заробітку (доходу), але не менше половини неоподаткованого мінімуму доходів громадян щомісяця.

Однак внаслідок зловживання спиртними напоями його 17 липня 1999 року звільнили з роботи і з того часу він ніде не працює і матеріальної допомоги на утримання сина мені не надає.

Внаслідок цього на 10 січня 2005 року за ним утворилася заборгованість по виплаті мені аліментів в сумі 1500 гр. що підтверджується доданим до заяви розрахунком державного виконавця.

Згідно з ч. 1 ст. 196 Сімейного кодексу України при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення

За моїми розрахунками за період з 10 січня 2005 року по 10 квітня 2005 року сума неустойки, яку відповідач зобов’язаний сплатити на мою користь складає 1350 гр. (1500 гр. /сума заборгованості по сплаті аліментів/. 100 %) = 15 гр. /сума пені за кожний день прострочення/ х 90 днів /кількість днів прострочення/).

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 196 СК України, керуючись ч. 1 ст. 88 ЦПК України

прошу:

1. Стягнути з Дроздова Артема Петровича на мою користь неустойку за прострочення сплати аліментів в сумі 1350 гр.

2. Стягнути з відповідача на мою користь судові витрати.

1. Дві копії свідоцтва про розірвання шлюбу.

2. Дві копії свідоцтва про народження сина.

3. Дві копії постанови судді про стягнення аліментів.

Источники: http://vseiski.ru,

Исковое заявление о взыскании неустойки

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств между сторонами на заключенных ими условиях в гражданском законодательстве является возможность подачи в суд искового заявления о взыскании неустойки с лица, которое эти условия нарушило.

Неустойка, по сути, представляет санкцию, которая применяется при неисполнении договора (или требований закона) или нарушении срока выполнения отдельных действий по нему. Неустойка бывает законной (когда возможность ее взыскать прямо установлена законом) и договорной (когда стороны сами устанавливают такую возможность). Размер законной неустойки может быть изменен по желанию сторон договора, но только тогда, когда это позволяет сделать ГК РФ.

При подготовке искового заявления о взыскании неустойки необходимо учитывать основания возникновения такого права, правильно определить ее размер и порядок взыскания.

Скачать образец:

Исковое заявление о взыскании неустойки (33, 0 KiB, 121 hits)

Пример искового заявления о взыскании неустойки

В Свердловский районный суд

Источники: http://vseiski.ru, iskiplus.ru, uaspravka.com

Следующие образцы:

28 января 2022 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения